Het Perspectief op Facebook Twitter Youtube RSS-feed Dokeos

Aanvullingstrajecten  

Share

 

Studiemogelijkheden na  het behalen van een graduaatsdiploma Boekhouden aan Het Perspectief PCVO.

1. Wat?

Het meest aangewezen is het volgen van een aanvullingstraject naar professionele bachelor aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie:

è van graduaat Boekhouden naar bachelor in het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy- fiscaliteit

Waarom  Hogeschool Gent en geen andere hogeschool? Omdat onze programma’s op elkaar zijn afgestemd.

Na het behalen van een professionele bachelor kan je verder studeren voor een masterdiploma via het volgen van een schakelprogramma aan de universiteit.

2. Algemene info i.v.m. het aanvullingstraject  Accountancy-fiscaliteit

Er zijn 2 mogelijkheden om het aanvullingstraject te volgen:

-       het programma in regulier dagonderwijs

-       het programma in afstandsleren

Meer info  via de volgende link:

http://fbo.hogent.be/opleidingen/vervolgopleidingen/speciale-trajecten-en-formules/cvo-aanvullingstrajecten/; kies voor  Aanvullingstrajecten tot bachelor Bedrijfsmanagement

 -> aanvullingstraject Accountancy-fiscaliteit (regulier dagonderwijs) op basis van graduaat Boekhouden en aanvullingstraject Accountancy-fiscaliteit (afstandsleren) op basis van graduaat Boekhouden.

3. Extra info i.v.m. het programma via afstandsleren

Het  leermateriaal is aangepast in functie van zelfstudie en de lectoren bieden per opleidingsonderdeel online begeleiding.

De beperkt gehouden contactmomenten worden ‘s avonds of op zaterdagvoormiddag georganiseerd. Aanwezigheid is niet verplicht (tenzij voor studenten die Betaald Educatief Verlof aanvragen).

Er zijn 2 instapmomenten, bij het begin van het academiejaar of bij aanvang van het tweede semester en je beslist zelf hoeveel vakken je wenst op te nemen. Elk opleidingsonderdeel wordt in beide semesters aangeboden, wat een flexibel leertraject mogelijk maakt.

De opleiding in afstandsleren vraagt heel wat discipline om zelfstandig te studeren.  Daarom is het aan te raden de opleiding desnoods over langere termijn te spreiden. Een reguliere student (dagonderwijs) neemt 30 studiepunten per semester op, een afstandsleerder neemt best max. 20 tot 25 studiepunten per semester op.

De kostprijs  bestaat uit een vast bedrag (ongeveer € 65) en een variabel bedrag (ongeveer € 9 ) per opgenomen studiepunt. Daar komt ook nog een bedrag bij  voor syllabussen en handboeken.

Meer info over afstandsleren vind je op de site http://fbo.hogent.be/ ( kies bij Opleidingen: Bedrijfsmanagement -> Accountancy-fiscaliteit, rechts in het scherm vindt u meer over afstandsleren).

4. Contact

Studietrajectbegeleider: annick.vandenmeersschaut@hogent.be tel. 09 243 22 93