Het Perspectief op Facebook Twitter Youtube RSS-feed e-Portaal

circulatieplan  

Share

 

Nieuw circulatieplan - bereikbaarheid Hoofdcampus Gent

Het Circulatieplan, dat deel uitmaakt van het Gentse Mobiliteitsplan, gaat van start op maandag 3 april.

Een groot deel van het verkeer in de binnenstad is doorgaand verkeer, met andere woorden: verkeer dat er geen bestemming heeft. Om de stad gezonder en veiliger te maken, wordt doorgaand verkeer vanaf 3 april altijd via de ring (R40) geleid.

Hoe? Het gebied binnen de ring wordt gesplitst in zes sectoren rond het autovrij gebied (dat uitbreidt). Wie zich met de auto van de ene naar de andere sector wil verplaatsen, moet altijd via de ring.

Er komen op een aantal plaatsen ‘knippen’, dat wil zeggen dat men er met de auto niet meer door mag. In de buurt van de school is dat bijvoorbeeld de Verlorenkost. In een aantal straten binnen de ring verandert ook de rijrichting. (Het is dus belangrijk om je gps te updaten.)

Alles blijft bereikbaar, ook met de auto, maar misschien moet je wel uw route aanpassen. Voor een routesimulator: https://stad.gent/vananaarb

Als je van buiten de stad naar de Henleykaai rijdt, en niet dwars door de stad rijdt, verandert er wellicht niet zo veel. Toch is het belangrijk dat ook jij grondig op de hoogte bent. Als je je voor of na het werk binnen Gent verplaatst met de auto, is het mogelijk dat je route verandert.

Goed om weten: het aantal park-and-rides rond Gent zit stevig in de lift. Deze P+R’s hebben doorgaans een goede verbinding met het openbaar vervoer. Voor een overzicht van de P+R’s:https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/mobi/parkeren/park-and-ride-pr

Voor overzichtskaarten en meer info over het Circulatieplan: https://stad.gent/mobiliteitsplan/het-circulatieplan

Vragen? Bel naar de Mobiliteitslijn: 09 210 10 30, of mail naar mobiliteit@stad.gent