Het Perspectief op Facebook Twitter Youtube RSS-feed e-Portaal

Geschiedenis  

Share

 

De talenopleidingen in PCVO Gent zijn gegroeid uit het privé-initiatief van de heer Jan Wannyn die in 1894 zijn “English Club - Commercial and Polyglot Institute” oprichtte. In dat eerste jaar kwamen reeds 84 leerlingen af op de compleet nieuwe methode om er Engels, Frans, Duits of “Vlaamsch voor Walen” te studeren. Tot op de dag van vandaag is de “English Club” een begrip voor vele Oost-Vlamingen. Vele huidige cursisten noemen de school waar ze momenteel les volgen nog altijd “de English Club” of ook wel de “Henleykaai”. 


De opleidingen lichaamsverzorging in de locatie Godshuizenlaan stammen voort uit de “Cercle des coiffeurs de Gand” die in 1893 opgericht werd en resulteerde in het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen (PIHS), in de volksmond de “Gentse Kappersschool”, en haar avondschool, het PIHS-OSP. 


Sedert 1952 staat onze school onder provinciaal beheer. Voor PCVO Gent haar huidige naam kreeg door de invoering van het decreet van 1999, heette het centrum achtereenvolgens Provinciaal Handels- en Taleninstituut, Onderwijs voor Sociale Promotie (PHTI-OSP) en zelfs nog voor een korte periode (van september 1997 tot juni 1999) English Club-OSP.


In 1997 werd er een reorganisatie doorgevoerd waardoor de school haar huidige vorm kreeg. Het toenmalige PHTI-OSP bood in avond- en weekendonderwijs zowel secundaire als hogere leergangen aan (SO: talen, NT2, tekstverwerking en HO: o.a. administratie, boekhouden, secretariaat, bank, beurs en financiën) terwijl er op dezelfde campus nog een school was die dat deed nl. het PIHS-OSP (SO: haartooi, schoonheidsverzorging, grime en HO: GPB).
De inrichtende macht opteerde toen voor een logischer opsplitsing. De nieuwe English Club-OSP, die in september 1999 dus PCVO Gent werd, zou voortaan enkel nog de secundaire opleidingen organiseren en de nieuwe Mercator-OSP de hogere. De school die van oudsher als “talenschool” bekend stond, kreeg er dus een heel andere tak bij.


In PCVO Gent kon je naast 15 vreemde talen, Nederlands als Tweede Taal, informatica, boekhouden en beleggen ook allerlei opleidingen lichaamsverzorging volgen.
Mercator PCVO bood binnen het hoger beroepsonderwijs opleidingen rechtspraktijk, reclame, marketing en pr, boekhouden, bank, beurs en financiën, gids/reisleider aan. Daarnaast kon in Mercator PCVO ook het diploma specifieke lerarenopleiding behaald worden.


Vanaf september 2008 zijn beide centra voor volwassenenonderwijs gefuseerd en heten voortaan Het Perspectief. Het Perspectief telt zeven departementen : vreemde talen, Nederlands als tweede taal, informatica, lichaamsverzorging, handelswetenschappen en bedrijfskunde, gids/reisleider en de specifieke lerarenopleiding.