Het Perspectief op Facebook Twitter Youtube RSS-feed e-Portaal

Missie - Visie  

Share

 

Missie

Het Perspectief is het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs in Gent.
Het is een maatschappelijk georiënteerd en pluralistisch centrum dat met een ruim en gestructureerd opleidingsaanbod bijdraagt tot taalbeheersing en tot de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van volwassenen.

Visie

Het Perspectief monitort voortdurend noden van mensen en van de samenleving om met een relevant opleidingsaanbod bij te dragen tot taalbeheersing en tot de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van volwassenen.  Het Perspectief zet continu in op vernieuwingen binnen de onderwijsdidactiek en is dan ook een referentie voor het volwassenenonderwijs. Met een persoonsgerichte benadering wordt maximaal ingespeeld op de noden en behoeften van cursisten.

De medewerkers van Het Perspectief vormen samen een actief lerend netwerk dat cursisten inspireert, en dat deskundigen uit vele geledingen van de samenleving aanspreekt om samen te werken en zo expertise op te bouwen en te delen. 

Waarden

  • 1. Competentie
  • 2. Respect
  • 3. Efficiëntie
  • 4. Openheid
  • 5. Engagement
  • 6. Vernieuwing

Bekijk hier de betekenis van de waarden.