Het Perspectief op Facebook Twitter Youtube RSS-feed e-Portaal

Opleidingen  

Share

 

Het Perspectief verenigt in zich de rijke onderwijservaring van twee provinciale onderwijscentra: het PCVO Gent en Mercator PCVO. Het centrum profileert zich dus al meer dan 100 jaar als marktleider in het talenonderwijs voor volwassenen in Vlaanderen.

Maar naast ons algemeen aanbod talen, informatica, bedrijfseconomische vakken en lichaamsverzorging en onze specifieke lerarenopleiding biedt Het Perspectief ook opleidingen op maat voor specifieke doelgroepen op basis van concrete vragen van bedrijven en organisaties.


Als voortrekker op het terrein van permanente vorming bieden wij u de mogelijkheid om in optimale omstandigheden levenslang te leren. Daartoe ontwikkelden wij verschillende opleidingsvormen. In de eerste plaats bieden wij u het reguliere contactonderwijs, waarbij u naar het centrum toekomt om er via rechtstreekse contacten met de lesgevers nieuwe competenties te verwerven. Daarnaast bieden wij u gecombineerde leervormen. Zo kunt u contactonderwijs combineren met afstandsonderwijs en/of werkplekleren. Bij afstandsonderwijs verwerkt u een deel van het leerproces zelfstandig via ELO, ons elektronisch leerplatform. Bij werkplekleren ontwikkelt u nieuwe competenties op uw vertrouwde werkplek, onder begeleiding van uw werkgever en onze lesgevers.


Om de Europese dimensie in het volwassenenonderwijs te verbeteren en de samenwerking tussen de instellingen in het levenslang en levensbreed leren te bevorderen, werkt Het Perspectief actief mee aan verschillende Europese programma's zoals ervaringsuitwisselingen en Leonardo da Vinci (buitenlandse stages).