Het Perspectief op Facebook Twitter Youtube RSS-feed e-Portaal

HBO 5 Rechtspraktijk  

Share

 

Waarom een opleiding Rechtspraktijk volgen?

Het recht is één van de pijlers van onze maatschappij. De complexiteit van het moderne recht reflecteert bijgevolg trouw de complexiteit van onze samenleving. De wetten, decreten en richtlijnen die Europese, nationale en locale overheden uitvaardigen, worden almaar talrijker en gecompliceerder. Daarom werven bedrijven en organisaties steeds meer mensen aan met een ruime praktische kennis van het recht, maar niet noodzakelijk met een universitair diploma.

Je hebt een levendige belangstelling voor de wijze waarop de samenleving is georganiseerd. Vooral het concrete effect van de regelgeving op het dagelijkse doen en laten van mensen en organisaties boeit je. Je vindt het dan ook fijn om op een praktische wijze bezig te zijn met recht. Je bent breeddenkend en hebt doorzettingsvermogen.

De opleiding Rechtspraktijk helpt je op weg naar een professionele carrière als rechtspracticus in ondernemingen, financiële instellingen, sociale organismen of verzekeringskantoren. Eventueel word je ook medewerker van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, of juridisch medewerker bij de overheid.

Modeltraject

De opleiding Rechtspraktijk is modulair gestructureerd. Dat wil zeggen dat je per semester een aantal modules kan afwerken. ALs hulp bij het samenstellen van je studieprogramma stellen wij je een modeltraject voor. Het is de meest logische weg doorheen de opleiding.

maak een persoonlijke afspraak met Ann D’Hooghe via mail: ann.dhooghe@hetperspectief.net  of telefonisch op het nummer 09 267 12 53 (of 99).