Het Perspectief op Facebook Twitter Youtube RSS-feed e-Portaal

Tegemoetkomingen  

Share

 

Opleidingscheques 

Het Perspectief is een erkende opleidingsvertrekker en mag opleidingscheques (zowel door de werkgever als voor de werknemer) aanvaarden voor beroepsopleidingen die erkend zijn binnen het stelsel van Betaald Educatief Verlof.

Voor Het Perspectief PCVO betekent dit dat alle opleidingen in aanmerking komen voor betaling met opleidingscheques, met uitzondering van de opleidingen van het studiegebied lichaamsverzorging die op de locatie Godshuizenlaan gegeven worden. Deze opleidingen worden immers niet erkend in het kader van betaald educatief verlof.

Laag- en middengeschoolden kunnen opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van betaald educatief verlof (BEV) en voor alle opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

Sinds 1 maart 2015 werd de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt. Enkel de hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen.

Wie is hooggeschoold?

Iedereen die zijn hogere studies heeft afgerond zoals:

  • studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs,
  • een lerarenopleiding,
  • getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid,
  • studies in het hoger onderwijs ingericht door het volwassenenonderwijs.

Uitbreiding toepassingsgebied

Ook Vlamingen die in Vlaanderen wonen, maar er niet werken, hebben recht op deze opleidings- en loopbaancheques. Een gelijkaardige regeling geldt voor Europese werknemers die in Vlaanderen werken, maar niet wonen.

Voor bijkomende info kan je ook terecht op:

www.vdab.be/opleidingscheques/faq.shtml

of de servicelijn van VDAB :0800/30 700.